Guziki

Pracownicy Obsługi i Administracji

Pracownikami OSiR w Koluszkach są:

  • Dyrektor Ośrodka
  • Główny Księgowy
  • Pomoc administracyjna
  • Konserwatorzy Obiektów i Urządzeń Sportowych
  • Pracownik Zaplecza Sportowego

Pracownicy zatrudnieni w OSiR są:

  • pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Dyrektor

  • jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach, wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych. Dyrektor organizuje pracę OSiR i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników OSiR.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-09-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 512